OLUTSUOMI – Juomien Suomen uutisia ja tietoa oluesta

Olut-Suomi – oluenystävän oma verkosto

Archive for joulukuu 2017

Alkoholilain uudistukset voimaan 1.1.2018 – enimmäkseen

with 2 comments

Eduskunta säätää lait.

Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain kokonaisuudistuksen 19.12.2017 ja nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vahvistanut lait tänään (torstaina 28.12.2017). Suuri osa muutoksista tulee voimaan jo ensi maanantaina, Uudenvuodenpäivänä 1.1.2018.

Kokonaisuudessaan laki tulee voimaan 1.3.2018.

Heti vuodenvaihteen jälkeen muuttuvat monet myyntiin ja markkinointiin liittyvät asiat.

* Vähittäismyynnissä saa myydä alkoholijuomia,
joiden enimmäisvahvuus on 5,5 %

Alkon on lupa myydä alkoholijuomia, pian klo 21:een saakka arkisin.

Vähittäismyyntiluvanhaltijat voivat myydä 1.1. alkaen luvan saaneissa vähittäismyyntipaikoissaan kaikkia korkeintaan 5,5 % vahvuisia alkoholijuomia. Myös vaatimus alkoholijuoman valmistamisesta käymisteitse poistuu. Tuotevalikoimamuutokseen ei tarvitse hakea lupaa aluehallintovirastolta.

Jos alkoholijuoman nimi sisältää väkevän alkoholijuoman tuotenimen, saadaan sitä pitää kaupassa esillä, mutta sen markkinointi on kiellettyä. Vakiohinnastoihin kyseiset tuotteet voidaan merkitä, mutta erillinen tarjoushinnoista ilmoittelu on kielletty.

* Korkeintaan 5,5 % vahvuisten juomien toimittaminen
vähittäismyyntiin vuoden vaihteessa

Alkoholijuomien valmistajat ja tukkumyyjät voivat aloittaa uuden lain mukaiset juomatoimitukset vähittäismyyntipaikkoihin 28.12.2017 alkaen.

Alkoholiluparekisterissä olevat, käymisteitse valmistettujen korkeintaan 4,7 % vahvuisten alkoholijuomien vähittäismyyntilupanumerot eivät tässä yhteydessä muutu ja niille voidaan toimittaa myyntiä varten korkeintaan 5,5 % vahvuisia alkoholijuomia.

* Pienpanimo-oluen vähittäismyyntiin
voi hakea lupaa aluehallintovirastolta

Valvira valvoo ja myöntää lupia.

Pienpanimot voivat hakea lupaa oluiden vähittäismyyntiin vuoden alussa sen alueen aluehallintovirastolta, jonka alueella Valviran hyväksymä valmistuspaikka sijaitsee.

Yhdelle pienpanimolle voidaan myöntää vähittäismyyntilupa vain yhden valmistuspaikan yhteyteen, vaikka valmistuspaikkoja olisi useampia. Pienpanimo-oluen vähittäismyyntiluvan haltijan tulee olla oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton ja fyysisesti erillään muista alkoholijuomien valmistajista, eikä luvanhaltija saa harjoittaa lisenssivalmistusta.

THL edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Lainsäätäjä on kehittänyt vähittäismyyntiin uuden pienpanimon määritelmän: Kalenterivuoden aikana tuotettujen alkoholijuomien määrä saa olla enintään 500000 litraa.

Panimot saavat alkoholiveroon pienpanimoalennuksen 15 miljoonan tuotantolitraan saakka. Nyt siis 0,5-15 miljoonaa litraa tuotava valmistaja voi myydä panimon yhteydessä enintään 5,5-prosenttisia alkoholijuomiaan, mutta ei vahvempia. Alle 0,5 miljoonan litran vuosituotanto avaa oman myymälän valikoimat myös vahvoille tuotteille, esimerkiksi 10-prosenttiselle portterille tai bockille.

* Lyhytaikaisen tarjoushintailmoittelun
kielto poistuu anniskelussa – ei vähittäismyynnissä

Anniskelupaikat voivat vuoden alusta alkaen ilmoittaa lyhytaikaisista, mietoja alkoholijuomia koskevista juomatarjouksista myös anniskelupaikan ulkopuolella, kuten esimerkiksi ikkunassa, ovessa tai paikan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa mainoksessa, esimerkiksi katutelineessä. Anniskelupaikat voivat ilmoittaa näistä tarjouksista myös verkkosivuillaan tai lehdissä.

Lyhytaikaisista alkoholijuoman tarjoushinnoista ilmoittaminen vähittäismyyntipaikan ulkopuolella on edelleen kielletty.

* Luvanhaltija voi julkaista myös
väkevien alkoholijuomien hinnastot

Alkoholilaki kieltää väkevien alkoholijuomien mainonnan. Vuodenvaihteen jälkeen tähän mainontakieltoon tulee poikkeus, jonka mukaan myös väkevien alkoholijuomien valmistajat, tukkumyyjät ja niitä anniskelevat ravintolat voivat esitellä omia tuotteitaan esimerkiksi verkkohinnastoissa.

Edellytyksenä on, että hinnastossa tai tuoteluettelossa esitellään kaikki myynnissä olevat alkoholijuomat niin miedot kuin väkevätkin kuluttajille asiallisesti ja yhdenmukaisella tavalla.

* Ravintoloiden aukioloajat vapautuvat

Majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain muutoksella ravintoloiden aukioloajat vapautetaan täysin jo vuoden alusta. Sen sijaan alkoholijuomien anniskeluaikoja koskevat uuden lain säädökset tulevat voimaan vasta 1.3.2018.

Käytännössä aukioloaikojen vapautuminen tarkoittaa, että alkoholijuomien anniskelu tulee lopettaa kussakin anniskelupaikassa sen voimassa olevan anniskelu- tai jatkoaikalupapäätöksen mukaiseen aikaan. Anniskelupaikkaa ei kuitenkaan tarvitse enää sulkea viimeistään puoli tuntia anniskeluajan päättymisen jälkeen 1.1.2018 alkaen. Jatkoaikapaikat tulee kuitenkin sulkea voimassa olevassa jatkoaikalupapäätöksessä määriteltyyn aikaan. Anniskelupaikat voivat tehdä uuden lain mukaisen ilmoituksen anniskeluajan jatkamisesta 1.3.2018 alkaen.

Tässä mainittuja muutoksia lukuun ottamatta uusi alkoholilaki tulee voimaan vasta 1.3.2018.

* Artikkeli perustuu Valviran julkaisemaan aineistoon, mistä aiheutuu tavanomaista hankalampi lauserakenne. OLUTVERKON toimitus on kuitenkin poikkeukselliesti päätynyt käyttämään uutisessa runsaasti virallisia muotoiluja, tarkkuuden vuoksi.

* Lue myös: Eduskunta hyväksyi 5,5 % rajan alkoholin marketmyyntiin äänin 98-94.

K e r t a u s t a :

* Uusi alkoholilaki hyväksyttiin Eduskunnassa 19.12.2017 äänin 124-65.

* Eduskunta hyväksyi 15.12.2017 marketmyynnin 5,5 %:n rajan äänin 98-94, poissa 7.

* Hallituksen esitys (100/2017) annettiin Eduskunnalle 14.09.2017.

* ”Käsityöläisolut” on lainattu käännöksenä englannin kielen käsitteestä ”craft beer”. ’Käsityöläisoluella’ tai ’käsityöoluella’ tarkoitetaan varsinaisesti pienen valmistajan tuotantoa eli ”pienpanimo-olutta”. Valmistustapana ”käsityöläisvalmistus” on kuitenkin harvinainen harrastus, joka ei juurikaan johda kaupalliseen tuotantoon. Vuoden 1994 alkoholilaki ei tunne ’käsityö(läis)oluen’ käsitettä lainkaan.

Alkoholilaki määrittelee nyt kuitenkin virallisesti käsitteen ”käsityöläisolut” lain 3 pykälän kohdassa 15:

” käsityöläisoluella (tarkoitetaan) oikeudellisesti ja taloudellisesti muista alkoholijuomien valmistajista riippumattomassa panimossa, jossa kalenterivuoden aikana tuotettujen alkoholijuomien määrä on enintään 500 000 litraa ja joka toimii fyysisesti erillään muista alkoholijuomien valmistajista eikä harjoita lisenssivalmistusta, yksinomaan käymisen avulla valmistettua enintään 12 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa, joka on valmistettu mallastetuista tai mallastamattomista viljatuotteista ja jonka valmistuksessa ei ole käytetty muita valmistusaineita kuin muiden kasvien jyviä, sokeria, humalaa ja muita käymiseen osallistuvia kasvinosia ja mausteita, ja joka voi olla tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2082/92 säädettyyn erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2301/97 liitteen täydentämisestä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 244/2002 tarkoitettua sahtia;  ”

Advertisement

Written by Toimittaja

28.12.2017 at 14:17

Olutfestivaalikalenteri vuonna 2017

leave a comment »

* 2017: Suomen Olutfestivaalikalenteri, kautta maan

Vuonna 2017 järjestetään eri puolilla Juhla-Suomea olutfestivaaleja ja -tapahtumia, joista kootaan tietoa tähän kalenteriin. Tietoihin saattaa tulla muutoksia. Lisäyksiä tulossa, mahdollisesti poistojakin. 

 

(€) – pääsymaksullinen; (?o) – osittain maksuja; (-) – ei pääsymaksua tai ei musiikkia; (M) – musiikkia; (m) – vähäistä musiikkia; (P) – lasipantti; (N) – maksullinen vaatesäilytys; SOPP = Suuret Oluet – Pienet Panimot

* 20.-21.01. pe-la (€MPN) Lakeuden Panimojuhlat, Seinäjoki, 2. kerta, vsta 2016 alkaen 
* 24.-25.02. pe-la (-M–) Bothnia Beerfest, Vaasa, 1. kerta, vsta 2017 

* 07.-08.04. pe-la (€MPN) HBF XIX – Helsingin Olutfestivaali, Kaapeli, 19. vsta 1997 
* 08.04. la (-mN) Oulun pop up -olutfestivaali, Otto.K Bar Grill, 4. kerta
* 05.-06.05. pe-la (€—) TCBW – Tallinn Craft Beer Weekend, Kultuurikatel, Viro, 3. vsta 2015

* 24.-27.05. ke-la (-€MP) SOPP Tampere, Keskustori, kolmas kerta vsta 2015 
* 16.-17.06. pe-la (€MP) OlutSatama, Jyväskylän Satama. Toisen kerran vsta 2016 alkaen.
* 29.06.-01.07. to-la (€MP) SOPP Lahti, Satama, 16. kerta vsta 2002 
* 30.06.-01.07. pe-la (–) Olutleiri (Beer Camp), Matilda, Salo, 3. kerta vsta 2015  

* 06.-08.07. to-la (€M) CBH – Hgin Käsityöoluttapahtuma, Rautatientori, vsta 2016 alkaen.
* 07.-08. 07. pe-la (€M) Oluset – Olutjuhlat, Iisalmi, 29. kerran vsta 1988 
* 13.-15.07. to-la (€M) Lapin Kullan kimallus, Koskikatu 20 kävelykatu, Rovaniemi 
* 15.07. la (€MP) Kuusamon Olutfestavaalit, Liikuntahalli, Kuusamo, 23. kerran. 
* 20.-22.07. to-la (€MP) Hito hyvä pienpanimojuhla, Satamatori, Lappeenranta, ensikertaa
* 20.-22.07. to-la (€MP) SOPP Jyväskylä, Satama, Lutakko, toisen kerran vsta 2016  
* 26.-29.07. ke-la+su (-€MP) SOPP Helsinki, Rautatientori, 15. kerta vsta 2003  
* 26.-30.07. ke-su (€o-) XI Valtakunnalliset Olutharrastuspäivät 2017, Hki, vsta 2007

* 03.-05.08. to-la (-MP) Syystober, Hgin Rautatientori/Herkkujen Suomi, 7. kerta alk. 2011 
* 04.-05.08. pe-la (€MP) Hyvinkän Olutfestarit, Wanha Villatehdas, Hyvinkää, vsta 1991 
* 04.-05.08. pe-su (–) TuPa – Turun Panimofestivaali, Vanha Suurtori, Turku, ensikerta, vsta 2017 
* 05.08. la (-m) Sahdinvalmistuksen SM-kisa, 26. kerta, Turenki, Janakkala, Kanta-Häme 
* 11.-12.08. pe-la (€MP) KBF Kymijoen Olutfestivaali, Kallioniemi, Kouvola, 5.kert vsta 2013 
* 11.-12.08. pe-la (-m) Pienpanimo-olutjuhla, Pori, 5. kerta, alkaen v. 2013 
* 17.-19.08. to-la (-€MP) SOPP Turku, Vanha Suurtori, neljäs vsta 2012, viimeksi 2014 
* 18.-19.08. pe-la (€M) Kahakka Olutfestivaali, Tullipakkahuone, Kokkola 
* 18.-19.08. pe-la (€MPN) Isojano, Hartwallin panimon piha, Lahti, 24. kerta vsta 1994
* 18.-19.08. pe-la (nn) Tulli Beerfest, Pakkahuone, Tullikamari, Tre, toisen kerran alk. vsta 2016

* 31.08.-02.09. to-la (-€M) SOPP Oulu, Satama, ensimmäinen vsta 2017
* 01.-02.09. pe-la (€m) Ota olut!, Otaniemi, Espoo, toinen kerta, vsta 2016 
* 09.09. la (-M-) Tuusulanjärven Panimobileet G.B.F. Gusse Beer Festival, Hotelli Gustavelund, Tuusula, 2. kerta 2016 alk. 
* 20.-21.10. pe-la (€Mnn) Metsolan olutjuhla, Kotka, ensimmäinen kerta v. 2017

* 27.-29.10. pe-su (€MPN) OlutExpo 2017 Helsinki, Kaapelitehdas, neljäs vsta 2014. 

* 29.-31.12. pe-su (€M-P) HOP! Käsityöpanimoiden viikonloppu ja Uuden Vuoden Juhla, Konepajan Bruno, toinen kerta 2016 alkaen.  

 


Tapahtuu  m a a i l m a l l a   2 0 1 7 
* 09.-12.03. Käsityöolutfestivaali, Beijing, Kiinan Kansantasavalta

2017: Beijingin Kansainvälinen Käsityöolutfestivaali BICBF järjestetään kolmatta kertaa, 2015 alkaen. * Humalapäät, liittykää yhteen! (Hop Heads Unite!)

Pääsylippu 250 RMB (人民币 eli ren min bi, 34 €) sisältää sisäänpääsyn, vapaat oluet sekä festivaalilasin.

BICBF, TRB Copper, Beijing, Kiinan Kansantasavalta 

 

* 28.-31.05. Wiener Bierfest, Wien, Itävalta

Itävallan Olutfestivaali järjestetään toukokuussa 2015 kuudennen kerran. 30 itävaltalaispanimoa esittelee uutuuksiaan. Teema: Itävaltalaiset oluet vierailevat Wienissä.

Edelweiss / Brau Union Österreich, Lintz; Gösser / Brau Union Österreich AG, Lintz; Brauerei Fohrenburg GmbH & Co KG, Bludentz; Pannonia Brauerei Gols GmbH, Gols; Brauerei Grieskirchen GmbH, Grieskirchen; Brauerei Gusswerk GmbH, Salzburg; Brauerei Hainfeld, Hainfeld; Brauerei HofstettenKrammer GmbH & Co KG, St. Martin / Mühlkreis; Hubertus Bräu Johann Kühtreiber, Laa an der Thaya; Brauerei Hirt GmbH, Micheldorf; Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen, Hallein-Kaltenhausen; Brauerei Kapsreiter GmbH & Co KG, Schärding; Biermanufaktur Korneuburg /Bugelmüller Mangement GmbH, Korneuburg; Privatbrauerei Loncium, Kötschach-Mauthen; Brauerei Murau eGen, Murau; Neufeldner BioBrauerei GmbH, NeufeldenOttakringer Brauerei AG, Wien; Probeller Getränke GmbH, Bad Laasphe (DE); Rabenbräu / Braugasthof Schmidt, Neustift / Lafnitz; Reininghaus Familie, Graz / Brau Union Österreich, Lintz; Brauerei Salm Bräu GmbH, Wien; Schladminger Brau GmbH, Schladming; Bierbrauerei Schrems GmbH, Schrems; Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH, Salzburg; Schwechater Bier, Schwechat / Brau Union Österreich AG, Lintz; Trumer Privatbrauerei / Firma Josef Sigl, Obertrum bei Salzburg; Bierwerkstatt Weitra, Villacher / Vereinigte Kärntner Brauereien AG, Villach; Weitra (Privatbrauerei Zwettl); Privatbrauerei Zwettl Karl Schwarz GmbH, Zwettl; Brauerei Zipf Helle Freude / Brau Union Österreich, Linz.

Järjestelyt: G & F Events.

5. wiener Bierfest – Das Österreichische Bierfest, Am Hof, Wien, Itävalta. Avoinna kello 11-22, su -20. Vapaa pääsy.

* 11.-27.05. Český pivní festival, Praha, Tšekki

2017. Tšekkien olutfestivaali 10. kerran Prahassa. Mukana 49 panimoa.

Festivaalioluet kuivahumaloitu Krušovice 10º ja 12º.

”Oluen monipuolisuus” -teltassa 31 erilaista tšekkiläistä käsityöhanaolutta.

Pääsymaksu 100 CZK / 17 päivää. Maksuvälineenä ladattu kortti, jota voi täydentää ja mahdollisesti jäännössumman voi lunastaa takaisin.

Český pivní festival, Letenská Pláň, Praha. Avoinna klo 12-24.

* 12.-13.05. MBCC & Mikkeller Beer Week, Kööpenhamina, Tanska

2017. Olutjuhlatapahtuman ja -viikon järjestää kuudennen kerran Mikkeller-panimo, alk. 2012. Mukana panimoja Tanskasta, Ruotsista, Norjasta, Yhdysvalloista, Uudesta Seelannista ja Iso-Britanniasta. Vuosina 2012-16 tapahtuman nimi oli Copenhagen Beer Celebration.

Mikkeller Beer Celebration Copenhagen (päätapahtumat 12.-13.5.) ja Mikkeller Beer Week(8.-14.05.), Øksnehallen, Halmtorvet 11, Kööpenhamina V, Tanska.

* 16.-17.06. Pienpanimofestivaali, Praha, Tšekki 
2017. Pien- tai minipanimofestivaali Prahassa vuodesta 2013 alkaen.

Festival minipivovarů na Pražském hradě, Pražsky Hrad Royal Garden (Prahan linnan kuninkaallinen puutarha), avoinna klo 14-20.

* 19.06. Euroopan Olutpäivä, Milano, Italia

2015. Euroopan Olutpäivä järjestetään Milanon Maailmannäyttelyssä (World Expo). Oluen ja panimoiden roolia Euroopan talouskasvussa pohditaan keskustelutilaisuudessa, jonka juontajana on brittiläisen Just Drinks -uutispalvelun toimittaja Olly Wehring.

Suomen Juhannusaattona pidettävän tilaisuuden avaa Euroopan panimoiden yhdistyksenThe Brewers of Europen johtaja Demetrio Carceller ja osallistujina ovat muiden muassaEuroopan Parlamentin Olutklubin puheenjohtaja Renate Sommer (kristillis-demokraatti Saksasta) sekä suomalaisen Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aho.

Sommer puhuu aiheesta olut ja tasapainoinen elämäntapa. Joulukuussa 2014 Brewers of Europen hallituksen jäseneksi nimitetyn Ahon aiheena on panimoiden osuus EU:n kasvuohjelmassa. 

Euroopan Olutpäivän EU-paviljongissa järjestää Brewers of Europe.

Samanaikaisesti Suomessa vietetään juhannusaattoa. 

 

* 23.-26.06. World Beer Challenge 2016, Portugal

2016. VI kansainvälinen panimokilpailu, Estoril, Portugal. 

 

* 25.06.-03.07. Tour de Bière, Tanska

2016. Tour de Bière, Tanska Olutharrastajien (Danske Ølentusiaster) -yhdistyksen järjestämä seitsemäs polkupyöräretki, alkaen vuodesta 2010. Noin 30 Ølentusiasteria pyöräilee 600-700 km:n lenkin ja vierailee noin 20-30 panimossa. 

 

* heinäkuu -.07. Ôlletoober, Upa, Saarenmaa, Viro 

(2018) ?

2012. Saarenmaan olutfestivaali vuonna 2012 on peruutettu. Järjestäjäyhtiö on ajautunut konkurssiin. Nyttemmin olut- ja panimokulttuuri on jälleen vilkastunut Viron saarilla…

2011: Saarenmaan Oluttuoppi – Õlletoober – olutfestivaali ja koduõlu (sahti) -mestaruuskilpailu nyt uudessa paikassa Kuressaaren lähellä.

Saaremaa Koduõlu -mestaruuskisa järjestetään 15.kerran. Järjestelyistä vastaa olutseura Saare Sangad.

Ôlletoober, Suure Töllu Puhkeküla, Kaarma vald, Upa, Saarenmaa. Avoinna pe 15.7. klo 16-02, la 16.7. klo 12-02.

 

* 15.-17.07. Käsitöö- ja õllefest, Tallinna, Viro

2016. Perinteisen Tallinna Merepaeväd -kulttuuritapahtuman (15.-17.07.2016, teemana’Tuhansien näkymien meri’) kanssa samanaikaisesti järjestetään Käsitöö- ja Õllefesttallinnalaisen panimoravintolan tiloissa.

Mukana on 16 uuden, pienen käsityöpanimon tuotteita, maataloustuotteita, viihdykettä lapsille. Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma on suunnattu koko perheelle.

Panimoita: Tanker PruulikodaMuddis Õllevabrik (Moe), NanoPruul PruulikodaÕllenaut,Lehe Pruulikoda, Raba Mustlaspruul, Kolk, Käbliku, Raasiku, Genika, Pappa Pruulikoda, Koch Pruulikoda, Must Lips, Holy Roller Pruulikoda, Hiiumaa Pruulikoda (Kärdla).

* su 17.7. nimetään tapahtumassa Viron paras käsityöolut. Osallistujat voivat arvioida ja äänestää kolmen päivän aikana mielestään parhaita.

Yleisö voi hankkia rannekkeen, jolla pääsee maistelemaan kymmeniä erilaisia oluita.

Kochi Ait Trahter ja Pruulikoda, Lootsi 10, Tallinna, Viro. Käsitöö- ja õllefest pe 15.7. klo 16-20, la 16.7. klo 12-18, su 17.7. klo 12-15.

* 21.-30.07. Berlin Beer Week, Berliini, Saksa

2017. Pientuottajien oluisiin painottuva panimoväen ja oluenystävien juhla, kolmannen kerran vuodesta 2015 alkaen.

Tapahtumaa juhlistaa viikon erikoisolut, joka on kahden pienpanimon yhteistyön tulos: uudistushenkinen, helposti juotava (”Bierstil ist innovativ und gut trinkbar”!), kesään ja kesäyöhön parhaiten sopiva.

 

* 03.08. IPA-vuosipäivä, kautta maailmankin – myös Suomessa toimintaa!

IPA-vuosipäivä kokoaa kaikki käsityöoluiden ystävät juhlistamaan taidokasta oluenvalmistusta.

Vuosittain elokuun ensimmäisenä torstaina toistuva toimintapäivä järjestettiin ensimmäisen kerran 04.08.2011.

* IPA-vuosipäivä / Annual #IPADay.

* 04.08. International Beer Day – IBD eli KOP 

2017. International Beer Day – Kansainvälinen Oluen Päivä – on vuosittain elokuun ensimmäisenä perjantaina vuodesta 2008 alkaen.

Tarkoituksena on kohentaa oluen arvostusta ja asemaa kaikkialla maailmassa.

IBD / KOP:n idea on kehitetty USA:ssa (Santa Cruz, Kalifornia) ja levinnyt vuosien aikana laajasti maailmalle, kymmenissä eri maissa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa.

 

* 04.-06.08. London Craft Beer Festival, Lontoo, Iso Britannia

2017. Viidennellä Lontoon käsityöolutfestivaalilla on 45 panimoa saarivaltakunnan lisäksi muualta Euroopasta (kuten Virosta Põhjala, Ruotsista Dugges, Tanskasta Mikkeller, Norjasta Aegir, Amundsen ja Lervig) ja rapakon takaa. Oluita on yli 300.
London Craft Beer Festival, Shoreditch Electric Light Station, Hoxton Square, Lontoo, Iso-Britannia.

* 31.08.-02.09. ja 07.-09.09. Oktoberfest, Tukholma 

2017: Olutta suoraan Baijerista! Dirndl-hameet, Lederhosen-housut, pretzelit, tirolilaismusiikkia, kanuunanlaukauksia! Ruotsin suurin Oktoberfesttapahtuma, järjestetty vuodesta 2011 alkaen.
Pääsyliput, erilaisia paketteja eri päivinä ja rajatuilla tapahtuma-alueilla 140-435 SEK (osaan paketeista sisältyy pikkuruuan lisäksi myös olutta / viiniä), VIP-paketit 550-600 SEK.
Järjestäjä: Stockholmsmässän.
Stockholm Oktoberfest, Stockholmsmässan, Parkeringsvägen, Tukholma, Ruotsi. Avoinna to 16-23, pe 16-01, la 14-01.
* 01.-02.09. Bergen Ølfestival, Bergen, Norja

2017. Norjan suurin olutfestivaali jälleen Bergenissä.

Mukana on 45 pientä ja suurta norjalaista panimoa. Samaan aikaan myös Bergen Matfestival 1.-3.9.2017.

Bergen Ølfestival, Bergenhus Festning, Bergen, Norja. Avoinna pe 12-21, la 12-20. Pääsylippu 80 NOK, yhteinen olut- ja ruokafestivaaleille.

 

* 18.-26.09. Österreichische Bier Woche, Wien, Itävälta

Itävaltalaisen Oluen Viikolla on valikoimassa 30 olutta. * maistelu 4 x 0,1 l. 5 €. * käsi-työolut ja ruoka. * Mangalitzapossusymposumi. * Tekijät tavattavissa. * Uutuuksia julkistetaan. * Mukana myös Conrad Seidl – Bierpabst (’olutpaavi’).

The Brickmakers, Zieglergasse 42, Wien, Itävalta.

* 21.09.-01.10. National Cask Ale Week, Iso-Britannia 

2017. Iso Britannian pubeissa järjestetään National Cask Ale Week vuosittain syksyllä, Oktoberfest-aikaan. Järjestäjät CAMRA ja Cask Marque pyrkivät edistämään elävän real ale -oluen maistelua ja olutravintoloiden aktiiviisuutta tynnyrissä kypsyvän oluen tarjoamiseen.

* Myös Suomessa on kymmeniä elävää tynnyriolutta tarjoavia olutravintoloita – ja valikoimissa on myös ”suomalaista real alea”: SAHTIA! * Lue lisää: Real Ale ja Sahti Suomessa.

National Cask Ale Week olutravintoloissa ja pubeissa kautta Brittein saarten.

* 23.09. Zwanze Day, kautta maapallon

2017. Lauantaina 23.09. Zwanze Day 2017 lambic-panimo Brasserie-Brouwerij Cantillon, Anderlecht, Belgia julkistaa uuden vuosioluensa Zwanze-lambicin kautta maailman noin 40 olutravintolassa klo 21 Brysselin aikaa (22 Suomen aikaa).

Stadin Panimobaari avautuu la 23.90. klo 15.30, Zwanze-keg avataan klo 19, sopivassa vaiheessa iltapäivällä.

 

* 27.09. Arthur’s Day, kautta maan ja maapallon

Arthur’s Day eli Artturin Päivä juhlistaa maailmankuulun irlantilaisen panimon perustamista. Arthur Guinness  hankki St. James’s Gate -panimon Dublinissa 27.09.1759. Panimon tontin vuokrasopimus tehtiin 9000 (!) vuodeksi pysyvällä 45 punnan vuosivuokralla, joka sisältää panimon tarvitseman veden. Tosin Arthur joutui sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä suorittamaan lisäksi 100 punnan kertamaksun.

Arthur Guinness nimitettiin kuninkaalliseksi oluen hovihankkijaksi vuonna 1784.

* Nykyisin Guinnessin panimon ja tuotteet omistaa globaali monitoimialakonserni Diageo PLC, Lontoo, Iso-Britannia. Guinnessin maahantuoja Suomessa on Oy Sinebrychoff Ab.

Diageo järjesti ensimmäisen Arthur’s Day -juhlapäivän vuonna 2009, panimon perustamisen 250-vuotisjuhlana. Perinne jatkui vielä 2010, 2011, 2012, 2013. Sen jälkeen juhlia ovat jatkaneet muut toimijat kaikkialla maailmassa.

* Irlantilaishenkisissä olutravintoloissa eli ”irkkupubeissa” ohjelmaa ja tarjouksia. Arthur’s Dayn kunniaksi nostetaan oluttuoppia kaikkialla maailmassa 48 tunnin ajan.

* 27.09.-01.10 Den (Dny) Českého piva, Tšekki 

2017: Den Českého piva – Tšekkiläisen Oluen Päivä – on nyt laajentunut päivästä (Den) päiviin (Dny). Tapahtumia on kaikkialla Tšekin maakunnissa ja panimot valmistavat erikoisoluita.

* 07.-08.10. Prahan olutviikko, Praha, Tšekki

2017: ei järjestetty

2016: Pražský pivní festival (Prague Beer Week) eli Prahan Olutviikko juhlistaa tšekkiläistä olutta, olutkulttuuria ja prahalaisia oluttupia.

 

* 05.10. Pilsner Urquell 175 vuotta, Plzeň, Tšekki

2017: 5. lokakuuta tulee kuluneeksi tasan 175 vuotta aivan uudentyyppisen oluen synnystä Tšekin Plzeňissä eli saksaksi Pilsenissä. Panimomestari Josef Groll valmisti ensimmäisen erän vaaleaa kirkasta pohjahiivaolutta uudessa Porvaripanimossa (Měšťanské pivovar) 05.10.1842.

Plzeňin torilla vietetään juhlaviikkoa 2.-7.10. Plzeňin Sinfoniaorkesterin tahdissa (Smetana ”Moldau”, osa sinfonista runoelmaa ”Minun maani”). Pilsner Urquell -oluesta valmistetaan 170-litraisissa alkuperäisissä tammitynnyreissä kypsytetty suodattamaton versio, jota tarjoillaan lasisissa ”Wienin máz” -tuopeista, 1,45 litraa. 

Pilsner Urquellin panimon nimi on nykyisin Plzeňský Prazdroj a.s. ja sen omistaja on kansainvälinen panimojättiläinen SABMiller PLCSouth African Breweries on Etelä-Afrikka -taustainen ja Miller on yhdysvaltalainen. Pääkonttori sijaitsee Lontoossa Iso-Britanniassa. 

* Lue lisää: Pilsner Urquell 170 vuotta.
* Lue tuore suomalainen olutarvio – pisteitä 99 / 100!

* 05.-07.10. Great American Beer Festival, Denver, Colorado, USA

2017. GABF – Yhdysvaltojen suuri olutfestivaali järjestetään 36. kerran – vuodesta 1982 alkaen.

Järjestäjä: The Brewers’ Association, USA:n pienten ja itsenäisten panimoiden sekä kotiolutvalmistajien liitto.

GABF – Great American Beer Festival, Colorado Convention Center, Denver, Colorado, USA.

 

* 07.-09.10. EurHop! Rooman olutfestivaali, Roona, Italia

2016. Rooman Olutfestivaali RBF on järjestetty vuodesta 2013 alkaen, nyt neljännen kerran.

Luvassa on 250 olutta 45 metrisellä pubitiskillä.

Avoinna pe klo 17-03, la 12-03, su 12-24. Pääsylippu 10 € / päivä; 18 € 3 päivän lippu.   

EurHop! Roma Beer Festival, Salone Internazionale della Birra Artigianale, Salone delle Fontane all’Eur, Rooma-EUR, Italia 

 

* 09.10. Kotiolutvalmistuksen Euroopan Mestaruus -kilpailu, Rooma, Italia

2016. Kotioluen valmistajat ympäri Eurooppaa mittelevät EM-tasolla ensimmäistä kertaa la 9.10.2016 Roomassa Italiassa.

* Suomen edustajat:

Samana viikonloppuna on EurHop! Rooman Olutfestivaali.  

 

* 27.10. National American Beer Day 

Kansallista Olutpäivää vietetään Yhdysvalloissa vuosittain lokakuun 27. päivänä.

 

* 03.-04.11. Oslo Ølfestival, Oslo, Norja

2017. Oslo Ølfestival järjestetiin ensimmäisen kerran vuonna 2011.

Valikoimissa 200 norjalaista olutta.

Oslo Ølfestival, Aker Brygge ja Tjuvholmen, Stranden 1, Oslo, Norja. Avoinna klo 11-23.

 

* 02.11. International Stout Day

2017: Arvostettua, perinteistä oluttyyliä portteria / stoutia juhlistetaan kautta maapallon kodeissa, pubeissa, panimoissa ja ravintoloissa. Ensimmäisen kerran 3.11.2011 (11-3-11).

* 10.12. National Lager Day

2017. Olutharrastajien keskuudessa halveksunnan kohteeksi aikoinaan joutunut peruspohjahiivaolut, lager, on nousemassa arvoiseensa asemaan.
Arvostusta nostattaa myös kansallinen Lager-päivä, jota ovat aktiivisesti vakiinnuttamassa isot ja pienet amerikkalaiset panimot, etunenässä Boston Beer CompanyAnchor Brewing ja ABInbev.

Written by Toimittaja

27.12.2017 at 16:48

OLUTVERKON Viikon Olut 52-17: Vuosikymmenen kokemuksella talviolut nyt sentin edullisemmin!

leave a comment »

*  Prykmestar Talvibock, Vakka-Suomen Panimo Oy, Uusikaupunki

Pisteitä: 88 / 100.

* Lue: Kaikki Viikon Olut -arviot alusta alkaen.

Syksyn aikana on ilmennyt, että peräti niin suomalainen ilmiö kuin talvi ja joulu innostavat suomalaisia panimoita – yllättäen – vähenevässä. Poikkeuksia on kuten perinteiltään rikkaassa rannikkokaupungissa toimiva pienpanimo. Vuonna 2007 perustettu, kymmenettä juhlavuottaan viettävä panimo on valmistanut tälle kaudelle neljä erikoisolutta: Talvibock (9,2 %), Jouluolut (4,5 %), Talviolut (3,8 %) sekä Raskasta Joulua (4,5 %). Jälkimmäinen juhlistaa – ei suinkaan panimon, vaan – metallirokkareiden hyvänmielen konserttisarjan 10. juhlakiertuetta.  

vaspprmtalvibock16plori on tumma, ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on vaalea, niukka. Tuoksu on paahteinen, kypsän hedelmämäinen.

Maku on keskitäyteläinen, niljakkaasti mallasmainen, leipämäinen, paahteinen, hedelmämäinen, voimakasluonteinen, tasapainoinen, virtaviivainen.

Muistuttaa onnistuneesti esikuviaan, saksalaistyylisiä talvikauden lämmittäjiä, bock-oluita.

Valmistusainekset ovat pilsner-, münchner- ja kaksi erilaista karamellimallasta sekä hallertau magnum -humala. Olut kypsytetään käymistankissa kolme kuukautta.

Talvibock oli Alkon kausivalikoimassa jo edellisvuonna (2016; OLUTVERKON arvio: 95/100). Vuoden aikana vähittäismyyntihinta on laskenut yhden (1) sentin.

Ruokajuomana paistin ja kinkun kanssa.

vasptunnustummaPanimomestari ja toimitusjohtaja Jani Vilpas perusti Vakka-Suomen Panimon syyskuussa 2007 Uudenkaupungin keskustassa. Ensimmäiset tuoteet saatiin markkinoille juhannuksen alla vuonna 2008. VASP viettää siis 10-vuotisjuhliaan näihin aikoihin, riippuen laskentatavasta: yhtiön perustaminen tai tuotannon alkaminen.

Syksyllä 2014 VASP siirtyi keskustasta entisestä puhelinyhtiön rakennuksesta uusiin tiloihin laitakaupungin teollisuusalueelle. Vuosituotanto on noin 500000 litraa (Alkon tieto) oluita, siidereitä, lonkeroita ja alkoholittomia juomia. Vuoden 2018 alusta voimaan tulevan alkoholilain uudistuksen mukaan 0,5 miljoonan litran raja on uusi määritelmä pienpanimolle: Ne saavat myydä panimon yhteydessä kaikkia, vahvojakin, tuotteitaan suoraan asiakkaille. Jos tuotanto kasvaa yli puolen miljoonan litran, myyntilupa on enintään 5,5-prosenttisille alkoholijuomille.

Juhlavuottaan viettävä Vakka-Suomen Panimo on yksi niistä, jotka joutuvat hillitsemään tarkasti tuotantonsa kasvua.

J.T. Laakso

9,2 %-til., kantavierre 19,8 ºPl, katkeroainepitoisuus 32 (Alko 34,0) EBU, väri 70 EBC, energia 70,0 kcal/100 ml, tumma pohjahiivaolut, bock, täysmallasolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi  ºC. Joulun ja talven kausiolut.

Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,98 €.

* Lue lisää: OLUTVERKON arvioita.

 

Written by Toimittaja

25.12.2017 at 08:06

Hyvä Tuomas 2017: Mikko Salmi – tuoreen kirjan julkaissut oluenkeittäjä

with one comment

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oluttiedon välittäjä Mikko Salmi, Hyvä Tuomas 2017, Tuomaantynnyri olallaan. © Kuva J.T.Laakso.

Hyvästä toiminnasta olutkulttuurin edistämiseksi vuonna 2017 palkittiin helsinkiläinen Mikko Salmi, 44, Hyvä Tuomas -tunnustuspalkinnolla tänään Tuomaan päivänä (21.12.).

Mikko Salmi on vuosikymmenten saatossa tullut tutuksi omien oluiden tekijänä esimerkiksi Hotelli Haagan ravintolapanimossa ja Teerenpelin ravintolapanimossa Helsingissä sekä oluenkeittäjänä Sinebrychoffin Kappelin Panimosta Helsingissä Maatilapanimo Hollolan Hirveen. Salmi on myös paljon käytetty luennoitsija ja aloittelevien panimoiden neuvonantaja. 

salmimikkoolut17kansi

Mikko Salmi, Olut! – kirjan kansikuva.

Noin kuukausi sitten Mikko Salmi julkaisi tarinakirjan, jonka nimi kertoo kaiken: Olut! (Readme 2017, 250 s.). 

Mikko Salmi pitää erityisen tärkeänä tehtävänään oluttiedon levittämistä ja olutkulttuurin kehittämistä kuluttajien keskuudessa. Koulutuksessa Salmen Pieni olutkoulu on suosittu tapa erilaisten yhteisöjen keskuudessa. 

teerenpelipanimomestarinhanaetikettiTuoreen Hyvän Tuomaan valmistamia oluita on juuri tällä hetkellä mahdollisuus nauttia Helsingissä Kampin Teerenpelin Panimomestarin hanasta: Tuplaipa (7,5 %) ja Brown Ale (5,5 %). Seuraavaksi Hyvä Tuomas lupailee pilsiä vuodenvaihteen jälkeen. 

Myös Maatilaravintola Hollolan Hirvessä on saatavilla Mikko Salmen käsityötaidon näytteitä tilausravintolan hanoista.  

* Lue arvio Mikko Salmen valmistamasta oluesta vuodelta 2006: Mahtimikko Stout, Teerenpelin ravintolapanimo, Hki.

Hyvän Tuomaan valitsevat vuosittain Vanhat Tuomaat eli aiempina vuosina nimetyt Hyvät Tuomaat.

Hyvä Tuomas kunniamaininnan saaneet 1994 – 2017

Lue lisää…

Written by Toimittaja

21.12.2017 at 14:01

OLUTVERKON Viikon Olut 51-17: Hartwallin jouluolut tulee nyt Lahdesta

leave a comment »

*  Lahden Erikois Jouluolut, Hartwall Oy, Lahti / Helsinki / Royal Unibrew AS, Faxe, Tanska

Pisteitä: 90 / 100.

* Lue: Kaikki Viikon Olut -arviot alusta alkaen.

Suuren suomalaisen, tanskalaisomisteisen panimon joulun juhla- ja kausiolut on pitkään ollut kotoisin Lapista, joulupukin maakunnasta. Nyt on kuitenkin Lapin Kullan tilalle otettu käyttöön vanha tuttu olutmerkki Lahden Erikois. Onnistunut jouluolut lienee reseptiikaltaan edellisten kaltainen: pehmeän karamellimainen Märzen-tyyylinen pohjahiivaolut (lager). 

hwllahdenerikoisjouluolut17plori on tumma, syvän viininpunainen, valoa vasten läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on beigenruskea, hyvin runsas, hieman hauras, paksua kaunista pitsikuviota muodostuu lasin reunoille, keskikestävä. Tuoksu on mallasmainen, makea, karamellimainen, tummasävyisen hedelmämäinen.

Maku on kevyt, hennosti makea, vahvan mallasmainen, pehmeä, kuivatun hedelmämäinen, luumua, taatelia, viikunaa, hienoa lakritsamaisuutta, maukas, helposti juotava.

Ruokajuomana kinkun ja joululaatikoiden kanssa.

Joulun kausioluen valmistuksessa käytetään vain vettä, mallasta, humalaa ja hiivaa.

Hartwall on siirtänyt jouluoluen pitkäaikaisesta Lapin Kulta -sarjasta uudelleen elvytettyyn Lahden Erikois -sarjaan. Mallasjuoma Oy kehitti Erikois-olutmerkin kieltolain (1919-32) aikana vuonna 1930. Uusi omistaja (vuodesta 1988) Hartwall pudotti merkin LK:n ja Karjalan tieltä 1990-luvulle tultaessa.

hwlmallasjuomaalteetlatetunnushwlhenrikmattsson1912tunnus17Nyt vuonna 2017 se on taas palautettu markkinoille. Jouluolut on jo sarjan kolmas tuote.

Uuden etiketin ilvesvaakunassa on iso H-kirjain, joka muistuttaa Mallasjuoman aikaista M-merkkiä. Nykyinen H viittaa tietenkin Hartwalliin, mutta kunnianosoitus kohdistuu myös Henrik Mattssoniin, joka perusti Mallasjuoman vuonna 1912.

J.T. Laakso

4,7 %-til., kantavierre 11,4 °P, katkeroainepitoisuus 20,0 EBU, väri 60,0 EBC, ravintosisältö 100 ml: energia 180 kJ / 43 kcal, rasva 0 g, josta tyydyttynyttä 0 g, hiilihydraatit 4 g, josta sokereita <0,5 g, proteiini 0,5 g, suola <0,01 g; tumma pohjahiivaolut, täysmallaslager. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.

Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 2,89 €. Kertalasipullo 0,35 l. – 2,19 €.

* Lue lisää: OLUTVERKON arvioita.

 

Written by Toimittaja

18.12.2017 at 08:08

Hieman nykyistä vahvempi olut on pääsemässä marketmyyntiin

with 3 comments

mallaskoskiblackpils16plo

Mallaskosken Black Pils (5,5 %), suomalainen päivittäistavara-kauppaolut.

kyroginLDwithnapuegin16plolwt

Kyrö Long Drink (5,5 %), suomalainen juomasekoite päivittäis-tavarakaupassa.

Tänään (pe 15.12.2017) tasavallan Eduskunnan käsittelyssä sa.tuntuu päivittäistavarakaupan valikoimiin pääsevä alkoholipitoinen juoma vahvistuvan prosenttirajaltaan 5,5 prosenttiin. Myös valmistustaparajoite poistuu eli juomasekoitteet vapautuvat pt-myyntiin.

Nykyisin päivittäistavarakaupan myynnissä on voinut olla enintään 4,7-tilavuusprosentin vahvuisia oluita, siidereitä, viinejä ja käymisteitse valmistettuja juomasekoitteita.

Prosenttirajan nouseminen on lähes varmistunut, vaikka muodollinen käsittely jatkuu vielä tulevalla viikolla. Alkoholilain kokonaistuudistus vahvistuu Eduskunnan käsittelyssä tiistaina 19.12.2017.

Alkoholilain uudistamisen käsittely Eduskunnassa on ollut monessa mielessä ainutlaatuista. Torstain ja perjantain välisenä yönä asiasta keskusteltiin kello 04:ään saakka aamuyöllä.

Tänään perjantaina (15.12.2017) lukuisissa äänestyksissä kohta ”poissa” on ollut useimmiten ”0” eli kaikki kansanedustajat ovat olleet paikalla. Ratkaisevassa äänestyksessä prosenttirajan nostamista kannatti 98 kansanedustajaa ja vastusti 94, poissa 7.

Vähittäismyynnin laajeneminen on yhdistetty alkoholiveron korottamiseen. Jos myyntioikeusprosentti nousee (4,7 %:sta 5.5.%:iin) niin ”olutvero” nousee 1,51 €:sta / litra 1,67 €:oon / litra. Johtavien poliitikkojen vaihtoehto on jättää 4,7 % raja ennalleen ja peruuttaa veron korotus.

Muita oleellisia muutoksia on ravintoloiden anniskelumyynnin moninaisten rajoitteiden purkaminen sekä tilaviinien ja sahdin suoramyyntioikeuden laajentaminen koskemaan myös muita käsityömäisesti valmistettuja panimotuotteita.

Alkon myymälät voivat olla avoinna arkisin kello 21:een (nykyisin 20:een). Epäselväksi jäävät edelleen alkoholijuomien etämyynnin / -ostamisen muodot. Niitä hallitus ryhtyy selvittämään vuodenvaihteen jälkeen.

Alkoholilain uudistus tulee voimaan 1.3.2018 alkaen.

* Lue lisää: Alkoholilain uudistus 2017.

* Lue arvio: Mallaskosken Black Pils (5,5 %).
* Lue arvio: Kyrö Distillery Long Drink / Laitilan Wirvoitusjuomatehdas (5,5 %).

——————————————————————————————————————————

Written by Toimittaja

15.12.2017 at 13:13

Panimoliiton kysely: vaalea lager maistuu suomalaisille myös joulupöydässä

with one comment

Suomalaisia jouluruokia.

Jouluruokia. © Kuvatuotanto.

Oluen asema suomalaisten joulupöydissä on pysynyt vahvana vuodesta toiseen. Suomalaiset suosivat jouluruokien kanssa vaaleaa lageria. Portteri / stout on kasvattaa edelleen suosiota suklaan kanssa juotavaksi.

Panimo- ja Virvoitusjuomateollisuusliitto on selvittänyt kolmatta kertaa suomalaisten näkemyksiä eri oluttyyppien sopivuudesta jouluruokien kanssa.

Vaalea lager sopi parhaiten kahdeksasta ruoasta kuuden kanssa. Vaalean lagerin asema joulupöydän monipuolisena ruokajuomana on pysynyt vankkana, sillä myös kahtena aiempana vuonna vaalea lager oli suosituin joulun oluttyyppi. Vaaleaa lageria yhdistettiin erityisesti graaviloheen (52 % vastaajista) ja kalkkunaan (48 %).

Kyselyn mukaan kinkun ja suklaan kanssa suomalaiset valitsevat muuta kuin vaaleaa lageria. Joulukinkun seurana suomalaiset nauttivat mieluiten tummaa lageria ja portteri maistuu parhaiten suklaan kera.

oluttuopeissavaahtoaaLähes puolet vastaajista (48 %) valitsi kinkun kanssa tumman lagerin. Kolmannes vastasi, että suklaan pariksi sopii parhaiten portteri. Portterin / stoutin liittoa suklaan kanssa kannatti merkittävästi suurempi osa (33 %) kuin vuonna 2016 (26 %).

Joulun suosikkijuoma

Olut on suomalaisten suosikkijuoma joulupöydässä. Olutta juovista suomalaisista kolmella viidestä on olutta tarjolla joulupöydässä. Määrä on pysynyt samana vuodesta 2014, jolloin kysely tehtiin ensimmäisen kerran.

– Olut on hyvä ja varma valinta jouluruokien seuraksi, Panimoliiton viestintäpäällikkö Outi Heikkinen toteaa. – Laajasta olutvalikoimasta löytyy sopiva olut suomalaisen joulupöydän kaikille ruokalajeille. Maassamme on nykyään paras olutvalikoima, mitä on koskaan aiemmin ollut.

Joulu on kesän jälkeen yksi tärkeimpiä sesonkeja oluen myynnissä. Joulukuussa myydään olutta noin 20−30 % enemmän kuin esimerkiksi loka- tai marraskuussa.

Panimoliiton kyselyn toteutti Taloustutkimus Oy. Internet-paneelissa 17.−22.02.2017 vastaajia pyydettiin valitsemaan ne ruoat, joiden kanssa sopii vaalea lager, vehnäolut, tumma lager, porter (suom. ’portteri’) tai stout ja India Pale Ale (IPA) tai American Pale Ale (APA). Tutkimukseen vastasi 1403 suomalaista.

* Lue: Joulu- ja talviolutvalikoimat 2017-18.

 

Written by Toimittaja

12.12.2017 at 11:13

OLUTVERKON Viikon Olut 50-17: 10-vuotias brittipanimo tunnetaan jo kaikkialla maailmassa – Suomessakin ystäviä

leave a comment »

*  Hoppy Christmas Festive IPA, BrewDog PLC, Ellon, Aberdeenshire, Skotlanti, Iso-Britannia

Pisteitä: 93 / 100.

* Lue: Kaikki Viikon Olut -arviot alusta alkaen.

Joulu(puki)n odotus alkaa olla kuumimmillaan. Rauhoittumiseen sopii hyvin maukkaan joulun kausioluen nauttiminen – varsinkin yhdessä kumppanin tai ystäväporukan kanssa. Skotlantilainen ”punk-panimo” on jälleen suomessa Alkon kausivalikoimassa maukkaalla juhlaoluellaan. Oluen aromit ovat hyvin tunnistettavissa valmistajan luomassa lukuisten tinkimättömien tuotteiden sarjassa.   

brewdoghoppychristmasfestiveIPA17ploVäri on puolitumma, ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto onvalkoinen, niukka, tiheä. Tuoksu on hedelmämäinen, katkeromainen.

Maku on täyteläinen, mallasmainen, hedelmämäinen, aprikoosimainen, sitrusmainen, pomeranssimainen, keksimäinen, kukkaisen katkeromainen, maukas, luonteikas.

Valmistuksessa käytetään extra pale -, karamelli- ja tummaa kristallimallasta. Humala on simcoe.

Ruokajuomana makkaran ja loimulohen kanssa. Etiketin mukaan sopii myös vegaaneille.

BrewDog Helsinki -kilpi tiiliseinällä.Eurooppalaisen olutvallankumouksen lipunkantajiin kuuluva skottilainen BrewDog-panimo viettää tänä vuonna (2017) 10-vuotisjuhlavuottaan. Panimon toiminta alkoi huhtikuussa vuonna 2007. Nykyisin BrewDog toimii kaikkialla maailmassa. Joulukuussa 2014 avattu BrewDog Helsinki Bar juhlistaa 3-vuotista toimintaansa tulevana lauantaina 16.12.2017 kello 12-02.

BrewDogin vuosituotanto on 21,4 miljoonaa litraa (2016, Alkon tieto).

J.T. Laakso

7,2 %-til., kantavierre 16,2 ˚Pl, katkeroainepitoisuus 42,0 EBU, väri EBC, energia 60,0 kcal/100 ml, vaalea suodattamaton, pullossakäyvä pintahiivaolut, ale, India Pale Ale. Sopii vegaaneille. Suositus tarjoilulämpötilaksi  ºC.

Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,59 €. Maahantuoja Diamond Beverages Oy, Vantaa.

* Lue lisää: OLUTVERKON arvioita.

 

Written by Toimittaja

11.12.2017 at 08:22

OLUTVERKON Viikon Olut 49-17: Hybridilager iskee kuin kuula kalloon

leave a comment »

*  Kuula Indian Pale Lager, Sonnisaari Panimo Oy, Oulu

Pisteitä: 90 / 100.

* Lue: Kaikki Viikon Olut -arviot alusta alkaen.

Nykyisin on muotia – tai ainakin tapana – sekoitella perinteisiä oluttyylejä ja peräti olla täysin piittaamatta tyylinmukaisuudesta. ”Pääasia että on hyvää ja maistuu”, perustellaan modernisti. Ilman muuta tällä menetelmällä voidaan saada kiinnostavaa maisteltavaa Olut-Suomeen, ainakin kertapanoksen verran… Oulussa tehtiin onnistunut yhdistelmä lagerista ja India Pale Ale -tyylisestä voimakkaalla kädellä katkeroidusta oluesta.   

sonnisaarikuulaindiapalelager17plo

Väri on puolitumma, ruskehtava, läpinäkyvä, samea. Vaahto on valkoinen, tiheä. Tuoksu on imelän hedelmämäinen.

Maku on keskitäyteläinen, hedelmämäinen, sitruamainen, raikas, voimakkaan katkeromainen, kuivahko, maukas, vahvarunkoinen. Tyylillisesti eri piirteitä yhdistelevä hybridiolut.

Valmistuksessa käytetyt maltaat ovat pilsner, vaalea, kristalli, karamelli ja vehnä. Humalalajikkeet ovat centennial, hallertauer mittelfrüh ja mosaic.

Ruokajuomana possunlihan ja kalan kanssa.

sonnisaarilestardosIPAleskinen25V17etiketti

Sonnisaari valmisti Oluthuone Leskisen 25-vuotisjuhlaoluen tänä vuonna (2017).

Sonnisaari Panimo Oy on rekisteröity juhannuksena vuonna 2014. Perustajat ovat oululaisia kaveruksia: Timo Tyynismaa, Timo Kanniainen ja Harri Vaarala sekä Ravintolayhtiö Säkenöivä Voima Oy. Tyynismaa on oluesta kiinnostunut oululainen arkkitehti ja Timo Kanniainen on opiskellut biologiaa Oulun yliopistossa.

Säkenöivä Voima -yhtiöllä on kaksi arvostettua olutravintolaa Oulussa, neljännesvuosisataansa (1992-2017) parhaillaan juhliva Leskinen ja vuonna 2007 Leskiselle siirtynyt, vuonna 1993 perustettu Jumpru Pub.

J.T. Laakso

7,0 %-til., kantavierre 15,9 °P, katkeroainepitoisuus 76,0 EBU, väri EBC, energiaa 60,0 kcal / 100 ml, vaalea suodattamaton pohjahiivaolut, lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi ºC. Uutuus vuonna 2017.

Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,98 €..

* Lue lisää: OLUTVERKON arvioita.

Written by Toimittaja

04.12.2017 at 08:54

Vuosi vaihtuu HOP!-pienpanimotapahtumassa Helsingissä

with 4 comments

kalliopanimoolutlasiSuomi 100 -juhlavuosi on ennättänyt jo viimeiseen kuukauteen. Vielä on kuitenkin mahdollisuus juhlistaa vuotta ja vuodenvaihdetta myös oluttapahtumassa.

HOP!-pienpanimotapahtuma järjestetään Helsingissä vuoden viimeisenä viikonvaihteena 29.-31.12.2017. Sunnuntain festivaalipäivä venytetään uudenvuoden päivän aamuyöhön kello 04:ään saakka.

– Tarkoitus on viettää iloinen kaupunkikulttuuritapahtuma maistuvien oluiden, ruuan, musiikin ja yhdessäolon merkeissä, HOP!:n järjestäjä Olavi Mensio maalailee muutamaa viikkoa ennen vuodenvaihdetta.

Pienpanimoviikonloppu järjestetään toista kertaa. Vuosi sitten, joulukuussa 2016 maisteltiin pientuottajien tuotteita Helsingin Nosturissa. Nyt on tapahtumapaikkana Vallilan entisten veturitallien rakennuksissa toimiva Konepajan Bruno.

Kulttuurihistoriallisten veturitallien tulevaisuus on parhaillaan vaakalaudalla. Esimerkiksi Suomeen kotiutunut USA:n entinen suurlähettiläs Bruce Oreck on tarjoutunut järjestämään tilat kaupunkikulttuurin monipuoliseksi keskukseksi.

HOP!-viikonlopputapahtuma on avoinna: pe 29.12. klo 16-24 – maksuton; la 30.12. klo 14-24 – 5 €; su 31.12. klo 16-04 – 15 €. Maistelulasi 5 €. Vaatesäilytys 3 €.
* la, su 17-19 Uuden vuoden aaton päivällinen: liha- ja kala-annoksia, kolme olutta, maistelulasi, sisäänpääsy, yhteishinta 40 €.
 konepajanbrunotunnus* Festivaaliolut: veturiöljyinen, tervainen Brunöl (4,5 %, brown ale), Panimo Kallio Oy, Hki / UG Brewery, Lohja.

* Keittiö: kiertolaiskokkien Yummers-kokkipalvelu.

* Tapahtuman järjestäjät: Panimo Kallio Oy ja Konepajan Bruno.

HOP! Pienpanimoviikonloppu / Artisan Brewery Weekend, Konepajan Bruno, Aleksis Kiven katu 17 A, Vallila, Hki.

HOP-viikonloppu 29.-31.12.2017 tuotelista:

* Panimo Kallio Oy, Helsinki (2014, vieraspanimo)

Lue lisää…

Written by Toimittaja

02.12.2017 at 19:42

%d bloggaajaa tykkää tästä: